За нас
Е-магазин Терем
К О Н К У Р С
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
6/24/2020

О Б Я В А
Доставка по заявка на компресиран природен газ чрез автомобилни платформи за бутилки
5/26/2020


История

През 1947 г. с Министерска заповед се създава авиоремонтна работилница. В нейно изпълнение на 31 януари 1949 г. със Заповед на командващия ВВС се обявява щатът на работилницата. През 1954 г. със Заповед на Командващия ВВС се сливат самолетните работилници от Враждебна и Божурище, като се запазва тази във Враждебна, а в Божурище се разформирова.
Съгласно Министерска Заповед 1965 г. Авиоремонтната база (под. 25 460) преминава в Управление “Военно ремонтни бази и заводи”. През 1969 г. се преименува в МРЗ “Мургаш”. От 1992 г. заводът е преименуван на ВРЗ “Летец”. От 2004г. - "ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД. 

Разположение

"ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД е разположен на терен 85 965 м2 и се намира в гр. София, в района на летище София–север. Разполага с 33 сгради от един до три етажа, предимно масивна конструкция с обща застроена площ 25 418 м2.

Дейност

От създаването на завода досега в него е извършван ремонт на следните въздухоплавателни средства:
 • Самолети ЛАЗ-7, ЛАЗ–7М, ПО–2 от 1949 г.
 • Самолети Як–11 и Як–33 от 1955 г.
 • Самолети УМиГ–15, МиГ–15 и МиГ–15бис от 1955 г.
 • Самолети Ил–14, Дрозд, Гълъб от 1959 г.
 • Самолети Ан–2, Ан–2М и Z–39 от 1961 г.
 • Вертолети Ми–4 от 1965 г.
 • Самолет Л–29 от 1970 г.
 • Вертолет Ми–2 от 1983 г.
 • Вертолет Ми–24 от 1990 г.
 • Вертолет Ми–17 от 1995 г.
 • Вертолет Ми–8 от 1997 г.
 • Вертолет Ми–14 от 1999 г.
Наред с капитално – възстановителните ремонти на въздухоплавателните средства в завода са извършвани доработки, конструктивни изменения и промяна на функциите им. Самолети Ли–2 и Ил–14 са преоборудвани от транспортно-десантни в летящи лаборатории за обучение на щурмани и фотограметристи, за аерофоторазузнаване с монтирано специализирано оборудване. На няколко вертолета Ми–4 са приспособени контейнери с касетъчни бомби за увеличаване на бойните им възможности. Преоборудвани са самолети Ан–14 “Пчелка” като команден пункт с необходимия допълнителен комплект свързочни радиостанции. На ремонтираните самолети Л–29 са монтирани допълнителни картечници, като доработката е извършена по документация създадена в завода. Преоборудвани са вертолети Ми–2 с апаратура за химическо радиационно разузнаване.
Освен ремонта на авиационна техника в завода са произвеждани автоматични полеви мишени, кабелни колички и др. През периода 1968 – 1973 год. в завода масово се произвеждат тръбопроводи за танкове Т–54, Т–55, Т–55А и др. След 1974 г. за “Изделие 6” се произвеждат тръбопроводи. Произвежда се оборудване за скривалища за гражданската отбрана и щурманско навигационни прибори (планшети, навигационни сметачни линии и др.). още...
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД