Цех “Авиационна техника” (ЦАТ)
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

към предишната страница
Цех “Авиационна техника (ЦАТ)– основно звено в структурата на завода, където се извършва КВР на ВС и техните компоненти.
 1. Участък “Монтажен”” - структурна част от ЦАТ,чиято основна основната дейност е свързана с демонтаж, ремонт на възли и агрегати от управлението, колесника на ВС, монтаж и изпитание на системите на ВС.

  Разполага с възможности да извършва:
  • Проверка на работоспособност на хидравлични системи с наземна хидроустановка,
  • Проверка на херметичност с помощта на преносим пулт за изпитание на въздушната система;
  • Нивелировка на ВС с теодолит;
  • Измерване на теглото на ВС и определяне на центъра на тежестта му;
  • Безразрушаващ контрол на възли и детайли от ВС с използване на съвременни методи като: ултразвуков дефектоскоп “SONIK 36”,токовихров дефектоскоп ”Доктор Фьорстер”, магнитен дефектоскоп “NAMIKON”, магнитен дефектоскоп “ИНКАР-ХОРИЗОНТАЛ 1500”;
  • Проверка на твърдостта на материали с апарати по Роквел и Бринел.
 2. Участък “Нитовъчен””– структурна част на ЦАТ, специализирана в извършването на нитовъчен ремонт по ВС.

  Разполага със специализирани инструменти и приспособления и извършва:
  • Нитовъчен ремонт на тялото на ВС;
  • Ремонт на остъклението на ВС;
  • Изработка и монтаж на основи за антени от радиосвързочно и навигационно оборудване на ВС.
 3. Участък “Агрегатен” (УА) – структурна част от ЦАТ, специализирана в ремонта на авиационни агрегати и извършва:
  • Капитално-възстановителен ремонт/КВР/ на агрегати от хидравлична, горивна , въздушна, противопожарна системи на ВС
  • изработка на шлангове за ниско налягане;
  • КВР на агрегати от трансмисията на ВС като: втулка носещ винт, втулка опашен винт, автомат–наклонител, междинен и опашен редуктори, кутия на приводи, трансмисионни валове;
  • КВР на силови цилиндри и амортизационни стойки от органите за кацане;
  • КВР на въздушен винт за самолет Ан-2;
  • КВР на комбинирани хидроусилители/бустери/ от ВС;
  • Участъкът е оборудван с универсален стенд С3390УЭ-82 за комплексно изпитание на агрегатите от хидросистемите и специализирани стендове за изпитание на агрегати за управление , хидроблокове, хидродемпфери и агрегати от въздушни, горивни и други системи.
 4. Участък “Двигателен” – структурна част от ЦАТ, специализирана в ремонта на авиационни бутални двигатели и извършва:
  • Капитално – възстановителен ремонт на бутални авиационни двигатели – АШ-62ИР, АИ-14Р, М-137, М-14П, М-14В26 и М-462РФ и техните агрегати;
  • Изпитание на авиационни бутални двигатели на специализиран стенд за комплексно изпитание.
 5. Участък “Тенекеджиен” – структурна част от ЦАТ, специализирана в ремонта на горивни и маслени резервоари, маслени радиатори, тръбопроводи, термоклапани и извършва:
  • КВР на горивни и маслени резервоари и маслени радиатори от ВС;
  • Проверка на херметичност на тръбопроводи и термоклапани на стенд;
  • Промиване и изпитание на херметичност на резервоарите и радиаторите.
 6. Участък “Бояджиен” – структурна част от ЦАТ, специализирана в извършването на бояджииски ремонт на ВС и техните агрегати и извършва:
  • Цялостно сваляне на старото лакобояджийско покритие на тялото на ВС;
  • Цялостно външно и вътрешно боядисване на ВС;
  • Нанасяне на защитно лакобояджийско покритие на агрегатите на ВС;
  • Разполага с подвижен въздушен компресор и набор от шприц-пистолети с различни по диаметър дюзи.
 7. Участък “Електрооборудване” (ЕО) – структурна част на ЦАТ, специализирана в ремонта на електрооборудването на ВС и извършва:
  • КВР на генератори, преобразователи, разпределителни кутии, пускови панели и пултове, електродвигатели, електромагнити и електромеханизми от авиационни агрегати;
  • Участъкът разполага със специализирани стендове за изпитание на преобразователи и генератори, пултове за тестване и регулировка.
 8. Участък “Електроинсталации” – структурна част от ЦАТ, специализирана в ремонта и изработката на електроинсталации:
  • Разполага с технологични възможности за проверка на електроинсталации на ВС, а също така и за изработване на нови инсталации.
 9. Участък “Приборно оборудване” (ПО) - структурна част от ЦАТ, специализирана в ремонта на пилотажно-навигационно оборудване, прибори за контрол работата на системите на ВС и извършва:
  • КВР на пилотажно-навигационно оборудване;
  • КВР на анероини прибори;
  • КВР на жироскопични агрегати, като за целта разполага с обособено “чисто” помещение;
  • КВР на дистанционни електрически манометри;
  • Разполага със специализирани стендове и пултове за изпитание и проверка на агрегатите.
 10. Участък “Радиоелектронно оборудване” (РЕО) – структурна част на ЦАТ, специализирана в ремонта на радиосвързочно и радионавигационно оборудване и апаратура. Извършва:
  • КВР на КВ и УКВ радиостанции;
  • КВР на самолетни автоматични радиокомпаси;
  • КВР на радиовисотомери;
  • КВР на доплеров измерител на скоростта и плъзгането;
  • КВР на авиационни магнетофони;
  • КВР на системи за разпознаване принадлежността на ВС;
  • Разполага със специализирани стендове и пултове.
 11. Участък “Авиационно въоръжение” (АВ) – структурна част на ЦАТ, специализирана в ремонта на авиационното въоръжение на ВС и извършва:
  • КВР на стрелково и неуправляемо ракетно въоръжение;
  • КВР на прицелно-насочваща апаратура за управление на стрелбата;
  • КВР на ферми и конзоли за окачване на въоръжението на ВС;
  • КВР на оборудване за повдигане на товари (електролебедки, външни подвесни системи и др.)
  • КВР на оптични системи за насочване, като за целта разполага с “чисто” помещение;
  • възстановяване на надписи и скали от авиационното и приборното оборудване на ВС.
 12. Участък “Тапицерен”- структурна част на ЦАТ и извършва:
  • Претапициране на седалки на ВС;
  • Подмяна вътрешна кожена обшивка на ВС;
  • Подмяна платнена обшивка на крила и опашни плоскости на самолет Ан-2;
  • Изработка на покривки за ВС.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД