Търговска дейност
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, находящо се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Аспарухово”, кв. „Галата”, местност „Прибой”, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД за срок от 10 (десет) години
3/24/2020

О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

към предишната страница
Поради спецификата на дейността на “ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ” ЕООД, а именно основно ремонт на въздухоплавателни средства и техни компоненти, а не производство, в завода е изградена система за работа основно с договори. Продукцията на завода предварително се договорира и клиентите я получават в определените срокове от “Склад готова продукция”. Няма обособена площ за магазин и поради тази причина стоките за гражданско потребление се предоставят за продажба във фирмения магазин на ТЕРЕМ ЕАД.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД