Услуга
към предишната страница

  Участък “Монтажен”
 

Разполага с възможности да извършва:
  • Проверка на работоспособност на хидравлични системи с наземна хидроустановка,
  • Проверка на херметичност с помощта на преносим пулт за изпитание на въздушната система;
  • Нивелировка на ВС с теодолит;
  • Измерване на теглото на ВС и определяне на центъра на тежестта му;
  • Безразрушаващ контрол на възли и детайли от ВС с използване на съвременни методи като: ултразвуков дефектоскоп “SONIK 36”,токовихров дефектоскоп ”Доктор Фьорстер”, магнитен дефектоскоп “NAMIKON”, магнитен дефектоскоп “ИНКАР-ХОРИЗОНТАЛ 1500”;
  • Проверка на твърдостта на материали с апарати по Роквел и Бринел.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД