Услуга
към предишната страница

  Участък “Агрегатен” (УА)
 

  • Капитално-възстановителен ремонт/КВР/ на агрегати от хидравлична, горивна , въздушна, противопожарна системи на ВС
  • изработка на шлангове за ниско налягане;
  • КВР на агрегати от трансмисията на ВС като: втулка носещ винт, втулка опашен винт, автомат–наклонител, междинен и опашен редуктори, кутия на приводи, трансмисионни валове;
  • КВР на силови цилиндри и амортизационни стойки от органите за кацане;
  • КВР на въздушен винт за самолет Ан-2;
  • КВР на комбинирани хидроусилители/бустери/ от ВС;
  • Участъкът е оборудван с универсален стенд С3390УЭ-82 за комплексно изпитание на агрегатите от хидросистемите и специализирани стендове за изпитание на агрегати за управление , хидроблокове, хидродемпфери и агрегати от въздушни, горивни и други системи.
  • Участъкът разполага с универсален стенд за изпитване на трансмисията на вертолети Ми-8, Ми-17, Ми-14, Ми-24

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД