Услуга
към предишната страница

  Участък “Двигателен”
 

  • Капитално – възстановителен ремонт на бутални авиационни двигатели – АШ-62ИР, АИ-14Р, М-137, М-14П, М-14В26 и М-462РФ и техните агрегати;
  • Изпитание на авиационни бутални двигатели на специализиран стенд за комплексно изпитание.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД