Услуга
към предишната страница

  Участък “Тенекеджиен”
 

  • КВР на горивни и маслени резервоари и маслени радиатори от ВС;
  • Проверка на херметичност на тръбопроводи и термоклапани на стенд;
  • Промиване и изпитание на херметичност на резервоарите и радиаторите.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД