Услуга
към предишната страница

  Участък “Електрооборудване” (ЕО)
 

  • КВР на генератори, преобразователи, разпределителни кутии, пускови панели и пултове, електродвигатели, електромагнити и електромеханизми от авиационни агрегати;
  • Участъкът разполага със специализирани стендове за изпитание на преобразователи и генератори, пултове за тестване и регулировка.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД