Услуга
към предишната страница

  Участък “Приборно оборудване” (ПО)
 

  • КВР на пилотажно-навигационно оборудване;
  • КВР на анероини прибори;
  • КВР на жироскопични агрегати, като за целта разполага с обособено “чисто” помещение;
  • КВР на дистанционни електрически манометри;
  • Разполага със специализирани стендове и пултове за изпитание и проверка на агрегатите.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД