Услуга
към предишната страница

  Участък “Радиоелектронно оборудване” (РЕО)
 

  • КВР на КВ и УКВ радиостанции;
  • КВР на самолетни автоматични радиокомпаси;
  • КВР на радиовисотомери;
  • КВР на доплеров измерител на скоростта и плъзгането;
  • КВР на авиационни магнетофони;
  • КВР на системи за разпознаване принадлежността на ВС;
  • Разполага със специализирани стендове и пултове.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД