Услуга
към предишната страница

  Участък “Авиационно въоръжение” (АВ)
 

  • КВР на стрелково и неуправляемо ракетно въоръжение;
  • КВР на прицелно-насочваща апаратура за управление на стрелбата;
  • КВР на ферми и конзоли за окачване на въоръжението на ВС;
  • КВР на оборудване за повдигане на товари (електролебедки, външни подвесни системи и др.)
  • КВР на оптични системи за насочване, като за целта разполага с “чисто” помещение;
  • възстановяване на надписи и скали от авиационното и приборното оборудване на ВС.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД