Специална продукция
Е-магазин
Изделия “6”, “2С1”, “10”, “1300” и други изделия със специално предназначение, предвидени за използване в специална техника и въоръжение на БА

още...

Херметични клапани, използвани в съоръжения на Гражданска защита

още...

Каучукови уплътнения, работещи в хидравлични, маслени, и горивни агрегати на въздухоплавателни средства /ВС/, както за неподвижни, така и за подвижни съединения

още...

Метални и каучукови резервни части за въздухоплавателни средства /ВС/

още...

1

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД