Продукция
Е-магазин Терем
*
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
6/25/2019

*
Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново
6/25/2019

към предишната страница
Произвежда:

  1. Изделия “6”, “2С1”, “10”, “1300” и други изделия със специално предназначение, предвидени за използване в специална техника и въоръжение на БА;
  2. Херметични клапани, използвани в съоръжения на Гражданска защита;
  3. Изделия от тънкостенни алуминиеви и стоманени тръби в т.ч. тръбна мебел, щурмови стълби за противопожарна защита;
  4. Каучукови уплътнения, работещи в хидравлични, маслени, и горивни агрегати на въздухоплавателни средства /ВС/, както за неподвижни, така и за подвижни съединения;
  5. Шлангове за ниско и високо налягане, работещи с агресивни течности;
  6. Метални и каучукови резервни части за въздухоплавателни средства /ВС/;
  7. Технологично и нестандартно оборудване в т.ч. приспособления, специални инструменти, пресформи за каучукови изделия с различна форма.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД