Продукти
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, находящо се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Аспарухово”, кв. „Галата”, местност „Прибой”, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД за срок от 10 (десет) години
3/24/2020

О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018


"ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД притежава сертификат СК№0079 / 08.02.08г. за съответствие на системата за управление на качеството със съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, сертификат за управление на качеството на произвежданата продукция по DIN EN ISO 9001:2000 и Лиценз BG CAA-0121 / 17.07.2005г. от Министерство на транспорта и съобщенията за извършване на ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

ИЗВЪРШВА РЕМОНТ (КВР) НА:
  • Капитално – възстановителен ремонт /КВР/ на вертолети – Ми-24, Ми-17, Ми-14, Ми-8, Ми-2 и Ка-26 и самолет Ан-2;
  • Капитално – възстановителен ремонт на бутални авиационни двигатели – АШ-62ИР, АИ-14Р, М-137, М-14П, М-14В26 и М-462РФ;
  • Капитално – възстановителен ремонт на хидравлични, електромеханични, жироскопични, анероидни и смесени авиационни прибори, радиосвързочна и радоинавигационна апаратура;
  • Капитално – възстановителен ремонт на агрегати и апаратури на самолети и вертолети за гражданската авиация;
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД