Продукти
Е-магазин Терем
К О Н К У Р С
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
6/24/2020

О Б Я В А
Доставка по заявка на компресиран природен газ чрез автомобилни платформи за бутилки
5/26/2020


"ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД притежава сертификат СК№0079 / 08.02.08г. за съответствие на системата за управление на качеството със съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, сертификат за управление на качеството на произвежданата продукция по DIN EN ISO 9001:2000 и Лиценз BG CAA-0121 / 17.07.2005г. от Министерство на транспорта и съобщенията за извършване на ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

ИЗВЪРШВА РЕМОНТ (КВР) НА:
  • Капитално – възстановителен ремонт /КВР/ на вертолети – Ми-24, Ми-17, Ми-14, Ми-8, Ми-2 и Ка-26 и самолет Ан-2;
  • Капитално – възстановителен ремонт на бутални авиационни двигатели – АШ-62ИР, АИ-14Р, М-137, М-14П, М-14В26 и М-462РФ;
  • Капитално – възстановителен ремонт на хидравлични, електромеханични, жироскопични, анероидни и смесени авиационни прибори, радиосвързочна и радоинавигационна апаратура;
  • Капитално – възстановителен ремонт на агрегати и апаратури на самолети и вертолети за гражданската авиация;
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД