Технологии
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Избор на регистр. одитор за неависим одит на индивидуален и консолидиран фин. отчети за 2018 г. на дружеството и групата
4/18/2018

О Б Я В А
Избор на регистриран одитор за финансов одит на годишните финансови отчети за 2018 г. на дъщерните дружества.
4/18/2018

към предишната страница
Внедрени нови прогресивни технологии:
  1. Внедрена е нова технология за нанасяне на защитно и декоративно покритие на ВС с полиуретанови бои;
  2. Въведени са технологии за ремонт с помощта на силиконови и полиуретанови пасти, производство на водещи световни фирми.
  3. Безразрушаващ контрол на възли и детайли от ВС с използване на съвременни методи като: ултразвуков дефектоскоп “SONIK 36”,токовихров дефектоскоп ”Доктор Фьорстер”, магнитен дефектоскоп “NAMIKON”, магнитен дефектоскоп “ИНКАР-ХОРИЗОНТАЛ 1500”.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД