Направления
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Избор на регистр. одитор за неависим одит на индивидуален и консолидиран фин. отчети за 2018 г. на дружеството и групата
4/18/2018

О Б Я В А
Избор на регистриран одитор за финансов одит на годишните финансови отчети за 2018 г. на дъщерните дружества.
4/18/2018

към предишната страница
  1. Авиационна промишленост.
  2. Машиностроене.
  3. Ремонт.
  4. Инструментална екипировка и нестандартно оборудване.
  5. Механична обработка на метали и аргонно – дъгово заваряване.
  6. Галванични покрития на метали.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД